विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

नोटरी नियुक्तीची परिपत्रके

क्रमांक विषय दिनांक आकार डाऊनलोड
1 चंद्रपूर 30/07/2015 121 KB Click here to Download PDF
2 धुळे 30/07/2015 121 KB Click here to Download PDF
3 गोंदिया 30/07/2015 171 KB Click here to Download PDF
4 हिंगोली 30/07/2015 172 KB Click here to Download PDF
5 तालुका आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली 29/09/2015 143 KB Click here to Download PDF
6 रायगड जिल्हा, अल‍िबाग (मुख्यालय), उरण, पनवेल, खालापूर, पेण, महाड, कर्जत, रोहा व म्हसळा 30/11/2015 119 KB Click here to Download PDF
7 वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्याकरिता नोटरी नियुक्तीसाठी अर्ज मागविणेबाबत- 01/01/2016 132 KB Click here to Download PDF
7 जळगाव जिल्ह्यातील तालुक्याकरिता नोटरी नियुक्तीसाठी अर्ज मागविणेबाबत- 22/10/2013 59 KB Click here to Download PDF