विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

विभाग प्रमुख

  • श्री. नीरज प्रदीप धोटे
  • प्रधान सचिव व विधि परामर्शी / प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्‍लागार (अतिरिक्त कार्यभार)
  • 3614 स्वीय सहाय्यक
  • 22027272 / 22886024 (फॅक्स)
  • psec[dot]rla[at]maharashtra[dot]gov[dot]in