विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

अद्ययावत बातम्या


क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय (अपील शाखा/रिट सेल), मुंबई या पदासाठी मुलाखातीचा कार्यक्रम 04-23-18 PDF