विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

अद्ययावत बातम्या


क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई आणि नागपूर/ औरंगाबाद येथील मुख्य सादरकर्ता अधिकारी आणि सादरकर्ता अधिकारी पदांवर नियुक्ती करण्यासाठीची सूचना/ जाहिरात प्रसिध्द करण्याबाबत 01-25-23 PDF
2 मुलाखतीची सूचना :- मा.उच्च न्यायालय ( रिट सेल ), मुंबई येथील सरकारी वकील या पदासाठी मुलाखत. 02-17-23 PDF
3 मुलाखतीची सूचना :- मा.उच्च न्यायालय ( अपील शाखा ), मुंबई येथील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता या पदासाठी मुलाखत. 02-27-23 PDF
4 श्री साईबाबा संस्थान ‍, शिर्डी या देवस्थानाच्या व्यवस्थापन समितीवर अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष / सदस्य पदासाठी नियुक्ती करण्यासाठी अर्ज मागविण्याबाबत. 04-12-23 PDF
5 मुलाखतीची सूचना- मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता या पदासाठी मुलाखत. 04-28-23 PDF
6 मुलाखतीची सूचना - सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई. 05-23-23 PDF
7 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई येथे वाहन चालक पदावर नियमित नियुक्ती करण्याबाबत. 06-06-23 PDF
8 मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई आणि खंडपीठ नागपूर/ औरंगाबाद येथे शासनाच्या वतीने सरकारी वकील संवर्गातील पदांवर नव्याने नियुक्ती करण्यासाठी सूचना/ जाहिरात प्रसिध्द करण्याबाबत 07-21-22 PDF
9 मुलाखतीची सूचना- अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई. 06-16-23 PDF
10 उच्च न्यायालय, अपील शाखा ( रीट सेल ) येथे अतिरिक्त सरकारी वकील यांची नियुक्ती करण्यासाठी मुलाखतीची सूचना. 06-20-23 PDF
    
1234