विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

अद्ययावत बातम्या


क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता या पदासाठीची जाहिरात 12-24-20 PDF
2 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथील “अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता”तसेच “सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 01-04-21 PDF
3 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथील “सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता” या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 01-04-21 PDF
4 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथील “अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” तसेच “सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 01-04-21 PDF